Billeder

Billeder og beskrivelser fra foreningens arrangementer

Byvandring mellem to stationer 2021

Årets første arrangement var en byvandring mellem to stationer ved Carsten Egø Nielsen. Carsten fortalte om byens to stationer, den første station fra banens åbning i 1856 og den anden station fra flytning af banen for at tilpasse indfletningen af banen til Næstved i 1892. Carsten fortalte også om industrivirksomheder og bygninger som har ligget eller ligger i området mellem de to stationer.Hauchs Fysiske Kabinet 2019

Sommerens arrangementer blev afsluttet med en rundvisning i Hauchs Fysiske Kabinet på Sorø Akademi. Vi får hele historien om hvordan Hauch skabte samlingen og hvordan samlingen har overlevet gennem gode og dårlige tider. Forskellige dele af samlingen blev præsenteret i detaljer.

Byvandring på Ridehuspladsen i Slagelse 2019

Foreningen gennemførte også en lille byvandring i Slagelse, nærmere bestemt omkring Ridehuspladsen. Carsten Egø Nielsen fortalte om området omkring "Ridehuspladsen". Vi hørte om selve ridehuspladsen med tilhørende ridehus, den tidligere brandstation og politistation samt om Ting- og Arresthuset. En af byens markante virksomheder, nemlig Poulsens Kafferisteri havde også adresse ved pladsen og det samme havde en af byens store købmandsforretninger, nemlig Aage Erslev (ca. 50 meter fra pladsen ad Slotsgade op mod byen). 

Byvandring i Boeslunde 2019

Som opfølgning på et af forårets foredrag med den tidligere godsejer på Espe, Adam Moltke, gik året første byvandring til Boeslunde. Espe ligger tæt på Boeslunde, og blandt andet derfor har vi valgt, at årets byvandring er i Boeslunde. Området er nok mest kendt for de mange guldfuld, der er gjort helt tilbage fra 1838 og frem til nutiden. Men vi hørte om andre spændende ting i Boeslunde. Byen har sin egen mindepark, der i udformning minder om Frederikshøj i Slagelse, men mindeparken i Boeslunde har en helt anden og meget ældre historie, som Carsten Egø Nielsen fortalte om. Vi besøgte også byens store kirke sammen med kirkegården. Her er der gravsteder for nogle af slægterne fra områdets godser. Tidligere fortalte godsejer Adam Moltke om slægtens gravsteder på kirkegården. Boeslunde har også sin egen kilde tæt ved kirken. Efter Boeslunde kørte vi den korte afstand til Espe, hvor den medbragte kaffe blev drukket.

Besøg på Dansk Forsorgshistorisk Museum på det tidligere Andersvænge 2018

Efter årets generalforsamling fortalte Henning Jahn kort om Åndssvageforsorgens historie, herunder lidt om Andersvænge, der ligger i Slagelses nordøstlige udkant. Det gjorde Henning så godt og spændende, så der blev udtrykt ønske om at besøge stedet for at høre nærmere og kigge på det spændende museum, der er etableret på stedet. Vi mødtes ved museet på adressen Rosenkildevej 59 i Slagelse. Først gik vi en lille tur i området og i parken, der i mange år havde den navnkundige gartner og kommunist Viggo Marker som leder. Herefter gik vi ind på museet, hvor vi fik en introduktion og en guidet rundvisning. Vi sluttede med kaffe og kage.

Byvandring i Havrebjerg 2018

Vi har de seneste mange år arrangeret byvandringer i Slagelses omegn, eksempelvis i Skovsø, Landsgrav, Holmstrup, Sorterup og Slots Bjergby. I 2018 har vi været så heldige, at Lokalarkivet i Havrebjerg beredvilligt har hjulpet os med at arrangere en unik byvandring. Når ordet ”unik” bruges, er det fordi lokalarkivet via deres lokalkendskab havde sikret os en række lokale ”eksperter” som guider. Der var således være flere forskellige guider på turen. Vi besøgte sognekirken, valgme-nighedskirken, Havrebjerg Mølle, stationen og museet. Kaffen indtog vi efter turen i lokalarkivet. Undervejs rundt i byen hørte vi også om det liv, der tidligere var i byen med forretninger, mejeri og lignende. Der var rigtig meget spændende historie i Havrebjerg, både lokalhistorie, men også historier, der rækker langt ud over Havrebjerg sogn, Eksempelvis var vi helt nede forbi Guldkysten (Ghana) i Afrika.

Byvandring omkring Parkvej i Slagelse i Slagelse 2017

Årets byvandring begyndte på parkeringspladsen ved Slagelse-Hallen. Vi hørte historien om idrætsfaciliteterne og herfra gik vi til det store sygehuskompleks, hvor vi også hørte historien. Fra sygehuset gik vi over Sct. Mikkels Kikregård og gjorde stop ved nogle af gravstederne. Så gik vi ad Kirkegårdsstien til Skolegade og videre ind i Østre Skoles gård. På hele turen fortalte Torben Hansen om de arkæologiske udgravninger og Carsten Egø Nielsen om den nyere historie.

Tur til Gørlev Kirke og Fugledegård ved Tissø 2017

Lørdag den 17. juni havde foreningen arrangeret en tur til Gørlev Kirke, hvor formanden Carsten Egø Nielsen fortalte om runestenene og kirke. Efter Gørlev Kirke gik turen videre til Fugledegård ved Tissø, hvor amatørarkæolog Gunnar Jørgensen fortalte om udgravningerne af en af Nordeuropas største og rigeste bebyggelser fra sen jernalder og vikingetid (ca. 550 e.Kr. til 1050 e. Kr.) med både stormandsresidenser og handelscenter med internationale kontakter.


Nyheder

Seneste opdatering

Billeder fra årets byvandring 2021 mellem to stationer er lagt på siden.

Billeder fra foreningens arrangementer


Billeder og beskrivelser fra arrangementer i 2016, 2015 og 2014 ligger under fanebladet 2014-2016 mens  ældre arrangementer ligger under fanebladet 2012-2013 eller før 2012.