2010

Programmet for 2010

Torsdag den 21. januar 2010, Foredrag med titlen ”Reformationen – en værdikamp” vedTorben Svenstrup, historiker ph.d.:

I begyndelsen af 1500-tallet ændrede Europa sig. I Nordeuropa vandt Luthers tanker gehør og resultatet af de religionskampe der udspandt sig var, at man brød med den katolske kirke og skabte en række nationalkirker. I Danmark var Hans Tausen en af de vigtigste aktører. Denne munk fra Antvorskov kloster blev af katolikkerne opfattet som hovedbagmanden bag den danske reformation.

Der er ingen tvivl om, at det vigtigste punkt i reformationen var opfattelsen af den kristne tro, men meget andet spillede også ind. Den danske konges ønske om uafhængighed, økonomi og ny teknologi. Oplægget bygger på nye kildestudier, som har ændret vores billede af reformationen.

 

Torsdag den 4. februar 2010, Foredrag med titlen ”Udgravning ved Tystrup-Bavelse søerne” ved Henrik Høier, arkæolog fra Sydvestsjællands museum:

Henrik fortæller om udgravningen af en gård på et næs ved Tystrup-Bavelsesøerne. Gården var gennem Middelalderen bosted for flere adelsslægter, nogle mere indflydelsesrige end andre. Under udgravningen kom også gårdens bygningsmæssige udstrækning frem og flere overraskelser dukkede op under den arkæologiske undersøgelse.

 

Torsdag den 18. februar 2010, Foredrag med titlen ”Udgravning ved Tystrup-Bavelse” ved Brian McGuire, underviser ved RUC:

Brian fortæller om de myter, der gennem tiden er opstået om Middelalderen. Brians foredrag vil sætte spørgsmålstegn ved mange af de forestillinger, som vi har om Middelalderen. Tilhørerne vil få en anden opfattelse af Middelalderen efter Brians foredrag, idet mange af de forestillinger vil til daglig har om Middelalderen bygger på noget som er opstået gennem ukendskab til de faktiske forhold i Middelalderen.

 

Torsdag den 4. marts 2010, Foredrag ved titlen ”Hvideslægten” ved Sigvard Mahler Dam:

Sigvard vil med udgangspunkt i Ruds-Vedby fortælle om Hvideslægten. Han har skrevet en god og oplysende bog, der i sin grundighed når helt ud i alle hjørner af denne store slægt. Mange ukendte ”Hvider” er nævnt, og hidtil oversete sammenhænge og tilhørsforhold til denne store og indflydelsesrige slægt bliver omtalt. Hvis du har læst hans bog, får du også mulighed for at spørge til teorier og påstande som Sigvard vil svare på. Hans bog er den indtil nu bedste og grundigste bog der er skrevet om Hvideslægten.

 

Torsdag den 18. marts 2010, Foredrag med Titlen ” Danmarkshistoriens ”big bang”” ved amatørhistoriker Jens Leth Petersen:

Hvad var der før Historien om Gorm og Thyra, Danmarkshistoriens ”big bang”.

Havde de overhovedet styr på noget eller var Danmark bare organiseret ”sådan som de vilde slås”? De spor vi kan aflæse i landskabet, i sagn og fortællinger, i sproget og i de historiske konsekvenser, antyder, at man havde struktur, samarbejde og en opfattelse af fællesskab, organisation og af ret og pligt.


Vi vil prøve at få sat ord på hvad det var der definerede disse begreber så entydigt, at de blev grundlaget for statsbærende organisationer i Norden, for Østgoter og Vestgoter, Vandaler, Burgundere, Normanner, Islændinge og hvorfor Harald forsøgte sig med et statskup, med ringborge og jomsvikinger.


Hvad var det? Hvordan kom det til udtryk? Er der stadig spor i vore dages politik eller erhvervsliv?


Torsdag den 20. maj 2010, Byvandring i Slotsgade:

Vi mødes på Østre skole, hvorfra vi går ned til den gamle byport mod Antvorskov slot. På vejen mod Gammeltorv vil vi høre om de gårde og personer, der har boet på Slotsgade, som i gamle dage hed Kalstedgade.

 

Onsdag den 9. juni 2010, Besøg på Slagelse Museum:

Vi mødes ved museet, hvor vi får en rundvisning og ser hvordan museet er blevet ændret i sin udstillingsform. Vi bliver vist rundt af museets formand Torkild.

Vi slutter af med kaffe/vand eller øl.

 

Lørdag den 21. august 2010, Ringsted Middelaldermarked:

Vi mødes på Østre skole, hvorfra vi arrangerer samkørsel til Ringsted.

Vi besøger Sankt Bendts kirke og hører lidt om kirkens historie. Kirken er oprindelig en klosterkirke, helgenkirke og gravkirke for kongerne.


Der vil være tid til at besøge middelaldermarkedet såvel før som efter rundvisningen.

Afslutningsvis er foreningen vært ved en kop kaffe et sted i Ringsted by eller omegn.

OBS Hvis der er kirkelige handlinger, får vi ikke kirkerundvisningen.


Torsdag den 14. oktober 2010, Foredrag med titlen ”Valdemarerne og deres store borg ved Vordingborg” ved Torben Svendrup:

Torben Svendrup fortæller om perioden med Valdemarerne og deres store borg ved Vordingborg. Det var i deres periode at Antvorskov blev grundlagt og Danmark fik flaget Dannebrog og Nordsøimperiet var dansk.

 

Onsdag den 27. oktober 2010, Foredrag med titlen ”Romerriget og Danmark” ved Ulla Rald, klassisk arkæolog:

Ulla Rald fortæller om Romerriget og Danmark. Vi skal høre om handel mellem Danmark og de romerske provinser.

 

Onsdag den 10. november 2010, Foredrag med titlen ”Slagelse som kongeby og magtcentrum” ved Jens Jørgensen, eks. borgmester i Slagelse:

Jens Jørgensen, eks. borgmester i Slagelse, fortæller om Slagelse som kongeby og magtcentrum.

 

Torsdag den 25. november 2010, Foredrag med titlen ” Flådens historie og enkelte søslag” ved Poul Grooss, pensioneret kommandør i marinen:

Poul Grooss fortæller om Flådens historie og enkelte søslag herunder Københavns bombardement og Slaget på Reden.


Tidligere arrangementer

Proin lacusat ametauge porttior maganisa amet fermentum.


Proin lgacus a portitior fiernmeum nanquam am dolor aliquet tempor. Proin perdiet lacur posuere peorttitor magnsa a condimentumi rli molestie mattis felisleget nulla.