Nyheder

Noter:

Foreningens logo
Slaglosias logo er et trefliget spænde fundet på en rig vikingegravplads lidt øst for Ottestrup ved Slagelse.


Fundet blev gjort i forbindelse med undersøgelser før motorvejens anlægsarbejder omkring 1990.


Spændet er unikt idet der kun er fundet dette ene, senere er der dog fundet dele af trefligede spænder, dog ikke med samme mønstre.

30.12.2017 Program for vinteren og foråret 2018

Sommerens og efterårets program er lagt på siden og kan ses under program.

30.12.2017 Billeder fra byvandring omkring Parkvej i Slagelse 2018

Billeder fra byvandringen om Parkvej, sygehuskomplekset, Sct. Mikkels Kirkegård, Kirkegårdsstien og skolegade  i Slagelse ligger under billeder.

06.02.2018 Indkaldelse til gneralforsamling og Slaglosia Nyt

Indkaldelse til den årlige gneralforsamling ligger under generalforsamling og nyeste nummer af Slaglosia Nyt ligger på siden.

03.01.2019 Program for vinteren 2019 er lagt på siden

Vinterens program er lagt på siden og kan ses under program.

03.01.2019 Billeder fra 2018 er lagt på siden

Billeder fra byvandringen i Havrebjerg samt besøget på Dansk Forsorgshistorisk Museum på det tidligere Andersvænge. Billederne ligger under billeder.

31.01.2019 Indkaldelse til generalforsamling lagt på siden

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 er lagt på siden under Generalforsamling

25.04.2019 Referat af generalforsamling

Referatet af generalforsamlingen er lagt på siden under generalforsamling.

09.04.2023 Navn og vedtægeter opdateret

Foreningens navn er ændret og vedtægterne opdateret efter generalforsamlingen. De opdaterede vedtægter kan ses her.


10.01.2023 Tilmelding til alle fire foredrag

Det sidste foredrag er på siden og der er link til tilmelding for alle fire foredrag.


31.12.2022 Beskrivelser af forårets foredrag

Beskrivelse af forårets tre første foredrag er lagt på siden under program.


28.08.2022 Årets tredje byvandring

Beskrivelse af årets tredje byvandring er lagt på siden under program.


23.08.2021 Efterårets program

Billeder fra årets første arrangement, byvandringen mellem to stationer, ligger klar under billeder.


11.08.2021 Efterårets program

Efterårets program er på plads og ligger klar under program.


12.12.2020 Referat af generalforsamling

Referatet af den ordinære generalforsamling findes under Generalforsamling.


26.07.2020 Sommeren og efterårets program samt generalforsamling

Sommeren og efterårets program er på plads og kan findes på hjemmesiden under program.

Generalforsamlingen er fastlagt og findes under Generalforsamling.


12.01.2020 Forårets program er plads

Forårets program er på plads og kan findes på hjemmesiden under program.


03.01.2019 Billeder fra byvandring på Ridehuspladsen og fra Hauchs Fysike Kabinet

Billeder fra sommernens byvandring på Ridehuspladsen og fra den guidede tur til Hauchs Fysike Kabinet ligger nu på hjemmesiden. Se under billeder.


08.08.2019 Billeder fra byvandring i Boeslunde lagt på siden

Billeder fra sommerens første byvandring ligger under billeder


17.05.2019 Sommerens program er lagt på hjemmesiden

Sommerens program med fire arrangementer er lagt på hjemmesiden og kan ses under program


25.04.2019 Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamling

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Peter Kristensen som ny formand. Resten af bestyrelsen fremgår af Forening.


Nyhedsarkiv

25.07.2017 Billeder fra turen til Gørlev Kirke og Fugledegård ved Tissø

Billeder fra turen til Gørlev Kirke og Fugledegård ved Tissø ligger under billeder.

01.06.2017 Sommerens og efteråret program er lagt på hjemmesiden

Sommerens og efterårets program er lagt på siden og kan ses under program.

24.05.2017 Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra den årlige generalforsamling 2017 ligger på hjemmesiden, se under generalforsamling under forening på følgende link.

05.02.2017 Billeder fra 2016 lagt på siden

Billeder fra turen til Kalundborg, fra Historisk mad arrangementet og fra byvandringen på Det gamle kloster ligger under billeder.

29.01.2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til den ordinær generalforsamling i Slaglosia ligger på hjemmesiden. Indkaldelsen findes her.

29.01.2017 Forårets program er på plads

Forårets program kan ses under faneblad program. Der er foredrag om vikingeborgen ved Køge, om forhistoriske befæstede landsbyer i jernalderen samt om Dnamrks ældste mordgåde.

03.05.2016 Sommerens program er på plads

Sommerens program er nu på plads ligger under faneblad program. Udover rundvisning på Antvorskov omfatter programmet en tur til højbyen i Kalundborg, historisk mad med fokus på romersk mad samt en byvandring på det gamle kloster i Bredegade.

03.05.2016 Nyeste nummer af Slaglosia nyt er på hjemmesiden

Det nyeste nummer af Slaglosia Nyt ligger nu på hjemmesiden. Slaglosia Nyt finder du under faneblad "Slaglosia Nyt".

03.05.2016 Rundvisning på Antvorskov Ruiner lørdag den 7. maj 2016 kl. 14.00

Vi mærker en stigende interesse for området omkring Antvorskov Ruin hos flere forskellige personer og parter. Den store fokus skyldes formentlig den megen omtale, der har været i forbindelse med nedrivningen af den tidligere Hunsballe-bygning. Senest har kommunen offentliggjort vinderprojektet af den arkitektkonkurrence, der blev udskrevet i 2015 omkring mulig benyttelse af den tidligere industrigrund. Vi vil gerne give vores medlemmer mulighed for at høre og se den mere end 800 år lange historie, der knytter sig til området. Torben Hansen og Carsten Egø Nielsen har derfor indvilliget i at lave en guidet rundvisning på og ved ruinområdet. Vi mødes klokken 14.00 på parkeringspladsen ved den tidligere Hunsballe-bygning og herfra går vi en kort tur rundt om ruinområdet. Vi anbefaler solidt fodtøj, og turen er ikke egnet for folk, der er meget dårligt gående. Til rundvisningen har vi også inviteret de fire øvrige arkæologiske foreninger i Vestsjælland, ligesom vi er inviteret til Kalundborg (se næste arrangement). Det er gratis at deltage og medbragt kaffe kan nydes ved turens afslutning ligesom der er mulighed for at købe en øl/vand til 5 kroner. Her er link til indvitation.


21.02.2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 17. marts. Indkaldelse og bestyrelsen forslag til nye vedtægter ligger ligger under faneblad "Forening/Generalforsamling". Indkaldelsen kan også åbnes som PDF-fil her.


Sammen med indkaldelsen ligger bestyrelsens forslag til justrede og moderniserede vedtægter i foreningen (I PDF). Forslaget er blandt andet en justering i forhold til foreningens virke som konsekvens af det forventede øgede samarbejde i Museum Vestsjælland om frivilliges deltagelse i arkæologisk arbejde. Endvidere et forslag om, at bestyrelsen konstituerer sig selv på alle poster, herunder formandsposten. På generalforsamlingen vil forslaget blive begrundet og gennemgået nærmere.

21.02.2016 Frivillig i Museum Vestsjælland


Har du lyst til at være frivillig i Museum Vestsjælland, eksempelvis ved arkæologisk arbejde? De arkæologiske foreninger på Vestsjælland indsamler oplysninger om de personer, der måtte være interesseret i at arbejde frivilligt, eksempelvis ved udgravninger eller som formidler. Sådan gør du:


  • Går ind på www.holbark.dk under "Nyheder"
  • Gå ind under fanen ”Information til dig”
  • Gå nederst på siden til ”Spørgeskema til udfyldelse”
  • Udfyld skemaet og send det. Der kan være spørgsmål, der er svære at svare præcist på, men man gør det selvfølgelig så godt som muligt


…og herefter vil du, når det er aktuelt, høre nærmere fra de relevante ansvarlige personer.


21.02.2016 Slaglosia Nyt er på hjemmesiden


Det nyeste nummer af Slaglosia Nyt ligger nu på hjemmesiden. Slaglosia Nyt finder du under faneblad "Slaglosia Nyt". Sammen med det nyeste nummer af bladet ligger også en række tidligere numre af bladet.

13.01.2016 Program for vinterens og forårets arangementer er lagt på siden


Programmet for vinterens og forårets arrangementer ligger nu på siden. Programmet kan ses her. Link til tilmelding er på forsiden.

13.01.2016 Billeder fra sommerens rundvisning på Antvorskov kan ses på siden


Billeder fra foreningens rundvisning på Antvorskov ligger nu på hjemmesiden. Billederne kan ses her.

31.05.2015 Progam for sommerens arrangementer er indlagt.


Progammet for sommerens arrangementer er indlagt og kan ses under program. Der kommer flere detaljer løbende. Programmet ses her.

31.05.2015 Referat fra den årlige generalforsamling.


Referatet af den årlige generalforsamling i foreningen er nu lagt på hjemmesiden og kan ses under "Foreningen" og "Generalforsamling" eller via det link.

17.01.2015 Frivillig i forbindelse med arkæologiske udgravninger.

Repræsentanter fra Slaglosias bestyrelse har i efteråret 2014 deltaget i et par møder sammen med repræsentanter fra de arkæologiske foreninger i Holbæk, Kalundborg og Sorø. I et af møderne deltog også lederen af arkæologiafdelingen i den nye museumsfusion ”Museum Vestsjælland”. Formålet med møderne er, at få etableret et samarbejde omkring muligheden for, at medlemmer fra de nævnte foreninger kan tilbydes deltagelse som frivillige i arkæologiske udgravninger under Museum Vestsjælland. Der er aftalt endnu et møde i februar 2015, og vi vil løbende orientere om samarbejdet. Sandsynligheden taler for, at interesserede skal starte med at tilkendegive deres interesse på et særligt skema, men nærmere om det, når vi ved mere. Vi har jo allerede som forberedelse til en eventuel deltagelse afviklet et detektorkursus, hvor der deltog en halv snes personer. 


12.01.2015 Indbydelse til kulturhistorisk fortælleaften.

I forbindelse med etablering af et skov- og naturområde nord for Slagelse har Museum Vestsjælland gennemgået området. Det vil Arkæolog og museumsinspetør Lone Claudi-Hansen fra museet fortælle om den 27. januar 2014 kl. 19.00, se indbydelse ved tryk på link

05.01.2015 Ny hjemmeside.

Hjemmesiden er under opdatering for at gøre den lettere at administere. Der kommer løbende nyt og gammelt materiale på siden. Kig forbi siden med jævne mellemrum og send gerne dine kommentarer til vores e-mail via kontaktformularen på kontaktsiden.

05.01.2015 Tilmelding til foredrag i vinteren 2015.


Det er nu muligt at tilmelde sig foreningens foredrag  i vinteren 2015. Foredragene har emnerne "Hvor boede Ladbykongen? - på detektorjagt efter hans bolig på Nordøstfyn", "Den store Jellingesten og Harald Blåtand" og  "Saxo". Foredragene afholdes den 5. februar, 19. februar og den 5. marts. Tilmelding sker via LOF's hjemmeside på følgende link.

17.12.2015 Julehilsen fra foreningen.


Det har været et godt år for Slaglosia. Vi er langsomt ved at få etableret mulighed for, at vores medlemmer kan deltage i arkæologiske udgravninger på et eller andet niveau. Dette skyldes nye muligheder i et samarbejde med Museum Vestsjælland. Det vil I høre meget mere om i 2015, hvor vi hurtigt udsender Slaglosia Nyt med forårets aktiviteter. Foreningen har også fået en del nye medlemmer, så medlemstallet nu er i vækst. Endelig glæder det os, at der igen er ved at komme øget opmærksomhed på Antvorskov Kloster og Slot, og det er et område vi også selv arbejder videre med.