2022

Program for 2022


Torsdag den 7. april kl. 19.00 i mødelokale 2: Foredrag om Shellhuset og tragedien ved den franske skole ved Ph.d. historie og lektor ved KVUC Jakob Sørensen

Den 21. marts 1945 bombede RAF Shellhuset i København for at rede den danske modstandsbevægelse. Angrebet skulle være et præcisionsbombeangreb der skulle ødelægge Gestapos hovedkvarter og deres arkiv men samtidig rede så mange af de danske fanger øverst i bygningen. Bombningen var en stor succes.Ulykkeligvis ramte et af flyene en lysmast og kom ud at kurs og styrtede ned. Det betød, at andre flyvere fulgte efter og skabte en kæmpede tragedie på den franske skole på Frederiksberg. Kom og hør hele historien fortalt af Jakob Sørensen, der også er kendt fra Podcasten Historiebunkeren.


Torsdag den 21. april kl. 19.00 i mødelokale 2: Foredrag om Landsstævnet i Slagelse i 1981ved Jørgen Ankergaard

I sommeren 1981 var hele Danmarks fokus rettet mod Slagelse og det traditionelle landsstævne. Kom og få historien bag landsstævnet Jørgen Ankergaard. Jørgen var med hele vejen fra planlægningen over forberedelserne til selve stævnet.Raklev Lokalarkiv har venligt stillet ovenstående billede fra åbningen til rådighed. Billedet viser en åbning i tørvejr, men ellers blev stævnet husket for et meget vådt stævne.


Torsdag den 9. juni kl. 19.00, mødested: Slagelse hallen: Byvandring med udgangspunkt i Slagelse Hallen

Det er blevet tid til årets første byvandring. Vi mødes torsdag den 9. juni kl. 19.00 ved Slagelse hallen. Der fortæller foreningens tidligere formand Torben Hansen lidt om Slagelse hallens historie, og den bebyggelse, fra før år 1200, der lå her ved bomhuset.


Derefter forsætter vi frem til bomhuset, og får bomhusets historie. Videre til det gamle atletikstadion og historien om et af Danmarks første, og ældste stadioner.

Byvandringens næste stop er brænderigården, og den gamle bæk, Loghbækken, der gik her gennem den gamle skov og lergravene, hvor stadion nu er. Torben fortæller også lidt om Dampbrænderiet i Brænderigården.Turen går tilbage til vejen mod Frederikshøj, over det gamle vadested over Loghbækken, og pløjespor fra Jernalderen og i middelalderen. På vej op til Frederikshøj går vi forbi der, hvor en ridehal lå, og vi får fortællingen om beskæftigelsesarbejdet i 1930’erne.

 

Videre går turen mod den sø der lå, hvor nu Psykiatrien ligger, og over det gamle åløb fra skoven (der nu er rørlagt). Vi kommer forbi den gamle skovvej (hvor der var to rækker træer helt ud til skoven fra anlægget, V. Slagelsehallen) og frem mod der hvor en gård, Carlsgård, lå med fodermester hus og stor lade og staldbygninger.

 

Ved Skovsøgade når vi frem til der hvor Papegøje husene lå, og arbejderhusene til ansatte på Slagelse bryggeri, bl.a. det såkaldte malthus, hvor malten til ølbrygning blev opbevaret.

 

På vejen tilbage mod Slagelsehallen kommer vi forbi Alléhuset, hvor der i marken uden for blev fundet et nedgravet spædbarn.

 

Vi slutter ved Slagelsehallen, med spørgsmål, efter en tur på 2,3 km.


Torsdag den 18. august kl. 19.00, Byvandring i Slots Bjergby, mødested: De to markante oldtidshøje ved Slots Bjergby

Torsdag 18. august er der byvandring i Slots Bjergby få kilometer syd for Slagelse. Vi mødes ved de to markante oldtidshøje. Der kan parkeres ved højene, da vejen forbi er blind, og derfor med meget begrænset trafik. Vi skal naturligvis høre om de to høje og nyde den pragtfulde udsigt over Storebælt. Derefter skal vi høre om infrastrukturen i området: Kongevejen, motorvejen, omfartsvejen samt det såkaldte ”fjernsynstårn”, hvis top ligger 144 meter over havet. På grund af områdets høje beliggenhed, anlagde tyskerne under besættelsen en radarstation, og den skal vi også høre nærmere om.Fra højene kører vi ned i selve landsbyen, hvor vi skal høre om andelsbevægelsen, og de præg denne bevægelse satte på byen i form af mejeri, forsamlingshus og brugsforening. Vi kan parkere ved forsamlingshuset. Efter at have hørt om disse ting, går vi i roligt tempo gennem byen over til kirken og går en tur rundt om den. Guide på turen er foreningens tidligere formand Carsten Egø Nielsen.


Lørdag den 10. september kl. 14.00, Byvandring omkring Arnehavehus, mødested: Arnehavehus

Vi starter ved det kendte Arnehavehus, som oprindelig hed noget andet. Vi skal høre om stedets historie fra planteskole, over lille skovfogedsted til det vi i dag kalder Arnehavehus.


Efter en tur rundt om bygninger, hvor vi kan se tidligere tiders haveanlæg m.m. går vi mod Studentersøen og hører om dens funktion som møllesø.Vi fortsætter ned mod det første og ældste teglværk samt Antvorskov Pottemageri. Turen går videre til Hvids hus, som senere blev kaldt for lygten. Huset lå på det, der dengang hed Stumpemarken. Samtidig får vi historien om Stumpemarkshuset, som lå i samme område.


Opad Parcelgårdsvej møder vi "Den gale mands hus" og når frem til den endnu synlige oldtidsvej. Herfra går vi igennem skoven mod Arnehavehus og ser på det system af afvandinger, der alle slutter i Studentersøen. Her var også en sluse, der kunne åbnes, så en vandmølle på Fruegade kunne male korn.


Tilbage til Arnehavehus slutter turen efter en gåtur på ca. 3 km.


Guide på turen er foreningens første formand Torben Hansen.


Onsdag den 2. november kl. 19.00 i mødelokale 2: Foredraget ”Heksejagt”

ved historiker Louise Nyholm KallestrupChristian 4. er en af danmarkshistoriens mest kendte – og omstridte – konger. Han er kendt som renæssancekongen, der gav København smukke bygningsværker som Rundetårn og Børsen, men også som den politiske fantast, der kørte rigets finanser i sænk i Trediveårskrigen. Og så er han blevet kaldet heksejæger, fordi han aktivt blandede sig i flere processer mod formodede hekse i hele riget. I foredraget skal vi høre om nogle af de kendte sager og prøve at forstå, hvilken rolle Christian 4. spillede i sagerne, men også hvorfor han fandt det vigtigt som konge at engagere sig.Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.


Onsdag den 23. november kl. 19.00 i mødelokale 2: Foredraget ”Ulriksholms begyndelse” ved (Slots)historiker Rasmus Høj Larsen


Ulriksholm er et mindre 1600-tals slot, der ligger inderst ved Kertinge nor, øst for Kerteminde. Slottet blev påbegyndt i 1630’erne, og er resultatet af både de lokale og internationale udviklinger, der løb gennem Danmark i 1600-tallet, kombineret med en kongelig affære af de helt store i dansk historie. Foredraget tager sin begyndelse i denne kongelige affære, der involverer Christian 4., sønnen Ulrik Christian Gyldenløve og Vibeke Kruse, der var kammerpige for Christian 4.’s hustru til venstre hånd Kirsten Munk, og senere kongens elskerinde. Derfra dykkes ned i slottets tidlige historie, hvor vi ser på, hvem der var tilknyttet Ulriksholm, og deres betydning for slottets udvikling. Det er en historie om kærlighed, intriger, krige, og politisk ambition i 1600-tallet.


(Slots)historiker Rasmus Høj Larsen er uddannet historiker fra Syddansk Universitet i 2019, og har siden studiet arbejdet med mundtlig og skriftlig formidling. Hans nyeste arbejde har været med Ulriksholms historie, hvor han udviklede en vidensdatabase om slottet, fra dets grundlæggelse og frem til 1925, og det er databasens første del, der danner grundlaget for dette foredrag.


Tidligere arrangementer

Proin lacusat ametauge porttior maganisa amet fermentum.


Proin lgacus a portitior fiernmeum nanquam am dolor aliquet tempor. Proin perdiet lacur posuere peorttitor magnsa a condimentumi rli molestie mattis felisleget nulla.