2018

Program for 2018

Vinterens program


Torsdag 22. februar 2018, Foredrag om middelalderundersøgelser i Kalundborg ved arkæolog Martin Pavon, Vestsjællands museum

Martin Pavon fortæller om de seneste middelalderundersøgelser, han har foretaget i Kalundborg. Gennem sit foredrag fører han os tilbage til tidligere tider med udgravninger og studier om bebyggelse, veje og torve. Han vil komme ind på Østborgen og dens betydning for Kalundborg.


Torsdag 22. marts 2018, Foredrag om udgravninger på Tidselbjerg ved arkæolog Jesper Borck. Vestsjællands Museum

Lidt nord for Slagelse -ved Tidselbjerg, begynder en arkæologisk udgravning i november 2017 og vil vare omkring 3 måneder. Den "glemte by" Esløv, eller Ørslev der lå her, kan give mange oplysninger om, hvornår denne by blev nedlagt og lagt under Slagelse Købstad. Der er mange forventninger til undersøgelsen. Jesper Borck, der er leder af udgravningen, fortæller om fund og hvad det har tilført vores lokale historie.


Sommerens program


Onsdag den 13. juni kl. 19.00, Byvandring i Havrebjerg

Vi har de seneste mange år arrangeret byvandringer i Slagelses omegn, eksempelvis i Skovsø, Landsgrav, Holmstrup, Sorterup og Slots Bjergby. I år har vi været så heldige, at Lo-kalarkivet i Havrebjerg beredvilligt har hjulpet os med at arrangere en unik byvandring. Når ordet ”unik” bruges, er det fordi lokalarkivet via deres lokalkendskab har sikret os en række lokale ”eksperter” som guider, Der vil således være flere forskellige guider på turen. Vi skal besøge sognekirken, valgme-nighedskirken, Havrebjerg Mølle, stationen og museet. Kaffen indtager vi efter turen i lokalarkivet. Undervejs rundt i byen hører vi også om det liv, der tidligere var i byen med forretninger, mejeri og lignende. Der er rigtig meget spændende historie i Havrebjerg, både lokalhistorie, men også historier, der rækker langt ud over Havrebjerg sogn, Eksempelvis skal vi helt ned til Guldkysten (Ghana) i Afrika. Glæd dig til denne fantastiske aften, hvor deltagelse er gratis. Og husk, at vi har ændret medlemskabet til et ”husstandsmedlemsskab”. Det betyder, at du er meget velkommen til at tage en ledsager med. Byvandringen er eksklusivt kun for foreningens medlemmer. Mødestedet er ved Havrebjerg Sognekirke, hvor der er en stor par-keringsplads. Parkeringspladsen er let at komme til, hvis man drejer ind ved forsamlingshuset på Krænkerupvej. Kirken er Krænkerupvej 63, hvis du skal kode adressen ind i GPS’en.


Lørdag den 11. august kl. 17.00, Historisk mad

Denne lørdag er traditionen tro sat af til historisk mad. De seneste fem år er der med stor succes og med flere og flere deltagere blevet tilberedt mad fra forskellige perio-der. I år skal vi smage på det bedste fra 1800-tallets køkken. Der har fra morgenstunden været slaver og tyende i gang med at lave og tilberede maden under ledelse af vores bestyrelsessuppleant Solveig Herthoni. Deltagerne mødes hos Torben Hansen på Bakkevej 6 i den nordlige udkant af Slagelse klokken 17.00, hvor de sidste forbere-delser gøres, inden vi sætter os til rette i en overdækket bygning for at nyde maden, Som sidste år er vi så heldige, at en sponsor stiller rødvin til rådighed. Ønsker man at drikke andet end rødvin og vand, må man selv medbringe det. Deltagerbetalingen er kun 50 kroner pr. deltager inklusive mad, drikkevarer og godt selskab. Af hensyn til at kunne disponere indkøbene, er det nødvendigt med bindende tilmelding senest onsdag den 8. august om morgenen til Torben Hansen, tlf. 2663 7782 eller pr. mail: torhansen@godmail.dk


Onsdag 15. august 2018, Besøg på Dansk Forsorgshistorisk Museum på det tidligere Andersvænge

Efter årets generalforsamling fortalte Henning Jahn kort om Åndssvageforsorgens historie, herunder lidt om Andersvænge, der ligger i Slagelses nordøstlige udkant. Det gjorde Henning så godt og spændende, så der blev udtrykt ønske om at besøge stedet for at høre nærmere og kigge på det spændende museum, der er etableret. Vi mødes ved museet på adressen Rosenkildevej 59 i Slagelse. Først går vi en lille tur i området og i parken, der i mange år havde den navnkundige gartner og kommunist Viggo Marker som leder. Herefter går vi ind på museet, hvor vi får en introduktion og en guidet rundvisning. Vi slutter med kaffe og kage. Det er gratis at deltage og som med de andre arrangementer er du velkommen til at tage en ledsager med.


Efterårets program


Torsdag 11. oktober, Foredraget "Borgring - i ringborgenes land" ved Forskningsleder, mag.art, Ph.d. forhistorisk arkæologi Jens Ulriksen, Museum Sydøstdanmark

For få år siden blev det bevist, at Borgring vest for Køge er en blandt flere geometrisk udlagte borganlæg fra Danmarks vikingetid.


Den indskriver sig i et eksklusivt selskab, der også tæller Trelleborg, Nonnebakken, Fyrkat og Aggersborg. Samlet set hører de til i Harald Blåtands regeringstid og er blevet henført til kongens markering af sin magt. Borgringen er den 5. ringborg i Danmark og fra sommeren 2016 har et 3-årigt forskningsprojekt haft til opgave at undersøge borgen og dens omgivelser for at få en forståelse af, hvilken rolle den har spillet på Østsjælland. Foredraget omhandler udgravninger fra 2016 og 2018 og sætter Borgring ind i en - foreløbig - sammenhæng med vikingetidens samfund.


Torsdag 25. oktober, Foredraget "Slagelses glemte arkitekt" ved pensioneret lærer Knud Bruun Rasmussen

Ofte bliver Slagelse omtalt som en by med kun få rigtig gamle huse bevaret. Men faktisk har byen en række arkitektonisk spændende huse bevaret fra tiden omkring 1900. Husene er tegnet af byens glemte arkitekt, Knud Larsen. Vi skal i dette foredrag høre nærmere om ham og nogle af de bygninger, han var arkitekt på, eksempelvis de to ældste bygninger på Slagelse Sygehus og Slagelse Musikhus.


I foredragets anden del bliver der specielt sat fokus på plejecenteret på Smedegade, som er et Knud Larsens værker. Ud over selv bygningen, som lokalt bliver omtalt som ”Lille Amalienborg”, vil aftenens foredragsholder også fortælle om ældreplejen omkring år 1907, hvor bygningen på Smedegade åbnede som ”De gamles Hjem”.


Torsdag 29. november, Foredraget "Vestsjælland under 1. verdenskrig" ved Museumsinspektør Kristian Bruhn, Mosede Fort

Den 11. november 2018 er det præcis 100 år siden 1. verdenskrig sluttede. Selv om Danmark – bortset fra det nuværende Sønderjylland – ikke deltog som krigsførende, betød krigen alligevel en hel del ændringer i hverdagen i hele landet. I aftenens foredrag vil museumsinspektør fra Mosede Fort, Kristian Bruhn, fortælle om situationen i tiden omkring 1. verdenskrig, herunder specielt den militære situation i Danmark og Vestsjælland. Slagelse var blevet garnisonsby i 1913 og det betød eksempelvis, at en stor styrke af den såkaldte ”sikringsstyrke” blev indkvarteret i byen, og det påvirkede naturligvis livet i byen og omegnen- blandt andet blev der behov for et større arresthus!

Efterårets program:Afsluttede arrangementer i 2017:Tidligere arrangementer

Proin lacusat ametauge porttior maganisa amet fermentum.


Proin lgacus a portitior fiernmeum nanquam am dolor aliquet tempor. Proin perdiet lacur posuere peorttitor magnsa a condimentumi rli molestie mattis felisleget nulla.