2019

Program for 2019

Onsdag den 6. februar, Herregården Espe og slægten Moltke-Huitfeldt ved tidl. godsejer Adam Moltke-Huitfeldt.

2 kilometer fra Boeslunde ligger herregården Espe med de flotte velholdte bindingsværksbygninger, som er tidligere stalde og lader. Selve hovedbygningen kan man stort set ikke se fra landevejen. I 1810 købte Otto Joachim greve Mottke Espe Gods, der indtil da havde haft mange forskellige ejere. Siden har godset været i Moltke-familiens eje.Adam Moltke-Huitfeldt, der ejede Espe Gods fra 1977 til 2013 fortæller nærmere om både herregårdens og slægtens historie, herunder bl.a. om Adam Gottlob Moltke, der ejede Espe og Bonderup ikke mindre end næsten 90 år! Og naturligvis har H.C. Andersen også besøgt Espe og beskrevet besøgene forholdsvis detaljeret. Vi skal også høre lidt om godsdriften, jagten og den fine camembert-produktion.


Onsdag den 20. februar. Vitus Berings sidste rejse ved foredragsholder Eigil Holm.

Danskeren, der blev Ruslands største opdagelsesrejsende, Vitus Bering, er en af de største opdagelsesrejsende, der har levet. Han er født i Horsens 1681 og døde på en øde ø i Stillehave 1741. Han kortlagde det østlige Sibirien, fandt Beringsstrædet, der fik navn efter ham og opdagende søvejen fra Sibirien til Amerika. Han var i russisk tjeneste og ledede to ekspeditioner de 10.000 km. over Rusland og Sibirien til Stillehavet, hvor han byggede store skibe til sine sejladser. Da der ingen skibsværfter var, måtte han medbringe håndværkere, søfolk og alt udstyr til bygning af skibe, samt sejl, andre, kanoner og proviant. Han havde 10.000 mennesker under sin kommando på sin sidste rejse. Rejserne var yderst besværlige og kostede store ofre. Bl.a. skulle de rejse i 50-60 graders kulde i vejløse bjerge. Berings geni gjorde det muligt at gennemføre rejserne.Foredraget ledsages af billeder fra Berings tid og fra nutidens Sibirien, hvor foredragsholder selv har fotograferet.


Onsdag den 6. marts. Vikingetiden set fra Sydsjælland og Møn ved forskningsleder, Mag.art., Ph.d. forhistorisk arkæologi Jens Ulriksen.

I mange år har arkæologiske spor efter vikingetiden været et særsyn på Sydsjælland og Møn. Byggeri og anlægsarbejder har været færre end i hovedstadsområdet, så bebyggelserne er ikke dukket op ad den vej. Heller ikke metaldetektorerne har været i anvendelse i samme omfang som i andre dele af landet. Ikke mindst sidstnævnte har ændret sig i løbet af de seneste 6-8 år. Fra ganske få detektorfund om året, indleveres nu mellem 1000 og 2000 oldsager på årsbasis til Museum Sydøstdanmark og en god del af dem er fra vikingetiden. Det sydligste Sjælland toner nu frem og på Møn er fundmængden nærmest eksploderet. Men det er ikke enkeltfund det hele. Fra midten af 1990'erne og frem, er der udgravet to anløbspladser, der begge præges af produktionsspor, Næs har været en hørforarbejdsningsplads, mens Vester Egesborg især har fremstillet jern og tekstiler. Vester Egesborg er samtidig den største og rigeste arkæologiske lokalitet syd for Køge og Ringsted med et oldsagsmateriale, der både peger i retning af stormandsmiljøet og fjerne forbindelser.


Lørdag den 1. juni, Byvandring til Boeslunde

Igennem flere år har foreningen gennemført små byvandringer i området omkring Slagelse Købstad. Vi har eksempelvis været i Sorterup, Skovsø, Holmstrup og sidste år var vi i Havrebjerg.

 

Et af forårets foredrag var med den tidligere godsejer på Espe, Adam Moltke. Espe ligger tæt på Boeslunde, og blandt andet derfor har vi valgt, at årets byvandring er i Boeslunde. Området er nok mest kendt for de mange guldfuld, der er gjort helt tilbage fra 1838 og frem til nutiden. I alt er der fundet mellem 4,5 og 5,0 kilo guld, hvilket gør Boeslunde til et de steder med flest guldfund. På byvandringen vil der og blive fortalt om disse guldfund.

 

Men vi skal også høre om andre spændende ting i Boeslunde. Byen har sin egen mindepark, der i udformning minder om Frederikshøj i Slagelse, men mindeparken i Boeslunde har en helt anden og meget ældre historie, som Carsten Egø Nielsen vil fortælle om. Han vil også fortælle om byens store kirke, hvor vi tillige skal besøge kirkegården. Her er der gravsteder for nogle af slægterne fra områdets godser. Tidligere godsejer Adam Moltke vil fortælle om slægtens gravsteder på kirkegården. Boeslunde har også sin egen kilde tæt ved kirken. Når vi er færdige i selve Boeslunde, kører vi den korte afstand til Espe, hvor vi undervejs skal nyde den flotte udsigt over Storebælt mod Agersø. Den medbragte kaffe vil blive drukket et sted på Espe Gods.

 

Tirsdag den 6. august, By vandring på Ridehuspladsen i Slagelse

Ud over byvandringen i Boeslunde gennemfører foreningen også en lille byvandring i Slagelse, nærmere bestemt omkring Ridehuspladsen. Traditionen tro fortæller Torben Hansen om tingene ”under jorden”, herunder resultaterne af arkæologiske udgravninger, og Carsten Egø Nielsen fortæller om tingene ”over jorden”. Så vi skal høre om selve ridehuspladsen med tilhørende ridehus, den tidligere brandstation og politistation samt om Ting- og Arresthuset. En af byens markante virksomheder, nemlig Poulsens Kafferisteri havde også adresse ved pladsen og det samme havde en af byens store købmandsforretninger, nemlig Aage Erslev (ca. 50 meter fra pladsen ad Slotsgade op mod byen).  Får vi tid, går vi også lige de cirka 200 meter ned til Brænderigården og hører historien om den.


Lørdag den 10. august, Historisk mad

Anden lørdag i august er igen i år sat af til historisk mad. De seneste seks år er der med stor succes og med flere og flere deltagere blevet tilberedt mad fra forskellige perioder. I år skal vi smage på det bedste fra 1800-tallets køkken både brændevin og øl. Der har fra morgenstunden været tyende i gang med at lave og tilberede maden under ledelse af vores bestyrelsessuppleant Solveig Herthoni.

 

Torsdag den 5. september, Rundvisning på Sorø Akademi

Sommerens arrangementer afsluttes med en rundvisning på Sorø Akademi. Vi kommer hele vejen rundt på Akademiet og skal bl.a. se Hauchs Fysiske Kabinet og får hele historien fra Peder Reedtz, der forlenede Sorø og Antvorskov kloster i 1580.


Torsdag den 24. oktober, Foredraget ”Salget og delingen af Antvorskov, og de deraf opståede godser” med Ole G Nielsen:

I 1774 blev Antvorskov krongods udbudt til salg, hvor det var opdelt i 9 hovedgårde og noget separat godt. To hovedgårde blev straks lagt sammen og senere delt i tre.

Antvorskov hovedgård blev i 1806 delt i fem dele, og senere skete der store frasalg.

Det er en aften om opsplitningen af Danmarks største gods, og om hvordan bygningerne ved Antvorskov hovedgård forsvandt.


Torsdag den 21. november, Foredraget ”Begravelser og gravskikke i København” med Niels Henrik Andersen:

I løbet af de sidste 10 år har en øget byggeaktivitet i København ført til undersøgelser på flere nedlagte kirkegårde og gravpladser i København. Disse omfatter masse- og enkeltbegravelser fra de store pest- og koleraepidemier, klosterbegravelser, deponier af knogler fra hospitalsobduktioner, fattigkirkegårde, barnegrave, og en meget tidlig kirkegård på Rådhuspladsen med rødder i vikingetiden. I foredraget fortælles om begravelsespraksis, arkæologiske udgravningsmetoder, potentialer og udfordringer i forbindelse med at undersøge begravelser i midten af en travl storby.

Efterårets program:Afsluttede arrangementer i 2017:Tidligere arrangementer

Proin lacusat ametauge porttior maganisa amet fermentum.


Proin lgacus a portitior fiernmeum nanquam am dolor aliquet tempor. Proin perdiet lacur posuere peorttitor magnsa a condimentumi rli molestie mattis felisleget nulla.