Før 2012

Billeder og beskrivelser fra foreningens arrangementer før 2012

Tårnborg 2009

Turen gik til Tårnborg torsdag den 10. September 2009. Vi var 13 personer, der mødtes på Østre skole for at drage til Tårnborg for at gå i Henning Nielsens fodspor. Vejret var over al forventning. Klar sol og ikke ret meget blæst.Vi gik en tur op på borgbanken og så den smukke udsigt og fik udpeget flere historiske steder, ligesom vi igen fik forklaret om situationen, da borgen eksisterede, hvilket jo var i tiden mellem år 1164 og ca. 1400, hvor borg og by flyttede ind til det nuværende Korsør, hvor man havde bedre muligheder for sejlads med større skibe, der jo ikke kunne sejle inde i Korsør Nor. En prægtig solnedgang blev beundret fra bredden af Noret, hvor vi fandt flere brudstykker af munkesten, formentlig hidrørende fra borgen.


Turen afsluttedes med en vandring omkring Tårnborg kirke, der er Danmarks største landsbykirke. Der var desværre aflåst så vi kunne ikke se kirken inde i.Torben Hansen leverede endnu en gang en god fortællende beretning om det sete område og episoder på stedet. Vi hyggede os på rundtur på kirkegården ved Tårnborg kirke indtil vi ikke længere kunne se inskriptionerne på stenene.


Tur til Reersø 2009

Søndag den 30. august 2009 mødtes en lille trofast skare på Østre skole i Slagelse og kørte sammen til Reersø, hvor man mødtes med den lokale guide, John Mortensen, der i løbet af ca. 2 timer foreviste Reersø gamle by og fortalte om byens historie.


Derefter gik turen til Reersø Museum og langs vandet til Reersø kirke. Efter kirken gik man til Reersø kro, hvor der blev drukket kaffe på foreningens regning.På turen indkøbtes bogen ”Reersø gamle huse og gårde”. Bogen kan lånes på foreningens bibliotek.HOSPITALSGRUNDEN 2009 (offentlig tur)

Søndag den 14. juni kl. 14 gik turen atter til "HOSPITALSGRUNDEN". Denne gang et offentligt arrangement, der har været annonceret i UGE NYT. Der var deltagelse af 37 personer på turen, der bød på overraskende fint vejr i betragtning af det vejr som den forgangne uge har været præget af..

 

Turen var en gentagelse af turen afholdt af foreningen den 28.maj.

På billedet ses et udsnit af deltagerne ved AGRENE HAUGE HUS.


Sommerturen på ”Hospitalsgrunden” 2009

En lille skare interesserede var mødt torsdag den 28. maj kl. 1900 på Østre Skole for at følge Torben Hansen på hans færden på ”Hospitalsgrunden”.


Det skal allerede siges nu, at de der ikke mødte frem gik glip af en glimrende tilrettelagt og afholdt tur i dejligt vejr.


Efter en kort velkomst på Østre Skole fik vi at vide, at skolen er opført hvor tidligere Slagelses gamle Vor Frue kirke lå. Ved nybyggeri foretaget omkring år 1950 og under nedrivningen af den gamle gymnastiksal er en stor del af den gamle kirkegård kommet til syne.


Turen gik herefter gennem Slagelse Lystanlæg, anlagt i årene fra 1881 til 1912, idet den nordlige halvdel blev anlagt omkring 1881 og den sydlige i 1912. Vi standsede ud for stedet, hvor Anlægspavillonen har ligget. Her lå engang en vandmølle, og senere et savværk, som i 1886 blev købt af partiet Venstre i den hensigt at opføre et forsamlingshus, der blev navngivet FREM. Pavillonen blev købt af Slagelse Forskønnelsesselskab i 1914.


Vi passerede det gamle bomhus, der i sin tid lå i Stenstuegade. Vi gik ud og besteg Store Frederikshøj, der anlagdes i 1932 for en pris af 6.000 kr. til sammenligning kan oplyses at den restaureredes i 1983 for 400.000 kr.


Vi fortsatte turen via Grønningen, hvor Torben Hansen foreviste arealerne, hvor der er planer om byggeri af sygehus og psykiatrisk hospital. Man kan godt mærke, hvem der udtaler sig af politiske grunde, og så dem der udtaler sig om det faktiske.                 


Turen gik ad den resterende del af den nu snart helt ødelagte Skovstien til ”AGRENE HAUGE”, der nu kaldes ARNEHAVEHUS. Det gamle navn Agrene Hauge kommer af at der på stedet lå en planteskole, hvor man på Antvorskov Klosters tid høstede og såede agern, her omtaltes Stemmeværket i Studentersøens sydvestlige hjørne, hvor man kunne regulere vandet der derfra løb til vandmøller nede i Slagelse.


Endelig omtaltes fugleskydningsbanerne, der var anlagt i Lystskoven. Vidste du, at der i 1841 er udstedt en deklaration om at Slagelses borgere har ret til at færdes i skoven og der altid skal være en beværtning på stedet?


Nyheder

Billeder fra foreningens arrangementer fra før 2012


De nyeste billeder og beskrivelser  ligger på selve  billedsiden. Billeder og beskrivelser fra arrangementer i 2013 og 2012 ligger under faneblad 2012 og 2013, mens  ældre arrangementer ligger under dette faneblad.