Indmelding

Indmeldelse i Slaglosia

Er du interesseret i medlemsskab af Slaglosia?


Årskontingent er kr. 125,-, der gælder for hele familien/husstanden


Indmeldelse kan se ved at udfylde nedenstående formular med navn, e-mail, tlfnr. og adresse:


 
 
 
 
 

Noter

Foreningens logo
Slaglosias logo er et trefliget spænde fundet på en rig vikingegravplads lidt øst for Ottestrup ved Slagelse.


Fundet blev gjort i forbindelse med undersøgelser før motorvejens anlægsarbejder omkring 1990.


Spændet er unikt idet der kun er fundet dette ene, senere er der dog fundet dele af trefligede spænder, dog ikke med samme mønstre.