2011

Programmet for 2011

Torsdag den 3. februar 2011, Foredrag med titlen ”Valdemar Atterdag og Visby” ved Torben Svendrup, historiker ph.d.:

Da Valdemar fik tronen, var det Danske rige pantsat til de Holstenske fyrster. Skåne er blevet indløst af Sverige, og var nu en del af det svenske rige. Gennem diplomatisk arbejde, gennem krig, ved at betale og ved at snyde, lykkedes det Valdemar at genskabe sit rige. I 1361 gik Valdemar i land på Gotland, hvor han udkæmpede en række slag. I et slag udenfor  hansebyen Visbys mure, nedkæmpede han goterne, hvorefter byen overgav sig til ham.

 

Torsdag den 17. februar 2011, Foredrag med titlen ”Kongens borge” ved Kirsten Christensen, arkæolog fra SVM:

Kirsten Christensen fortæller om de udgravninger hun foretog ved Trelleborg i 2008. Det skete i de våde områder uden for selve vikingeborgen i forbindelse med forskningsprojektet Kongens borge. Her dukkede en del dagligdags genstande fra vikingernes dagligdag op, bl.a. et helt enestående træskjold.

 

Torsdag den 3. marts 2011, Foredrag med titlen ”Jelling – monumenterne i nyt lys” ved Sten Wulf Andersen, Museumsinspektør ved Vejle museum:

Gennem de seneste år har der været fornyet fokus på Vikingernes Jelling. Det skyldes nye arkæologiske undersøgelser, som har bragt overraskende viden for dagen og gjort de berømte monumenter betydeligt større end tidligere antaget. Bl.a. er der fundet spor efter en usædvanlig bebyggelse fra slutningen af 900 tallet, en ca. 1,5km lang træbygget palisade, som har omgivet huse, runesten og høje.


I foredraget vil der blive fortalt om de nye udgravninger og hvilken betydning, de har fået for vores forståelse for Jellings rolle i vikingetiden.

 

Torsdag den 17. marts 2011, Foredrag med titlen ”En stenalderjægers liv og død” ved Ole Lass Jensen, Museumsinspektør ved Hørsholm Museum:

Hvordan var livet for 7-8000 år siden i det jægersamfund, som levede omkring det vi i dag kalder Vedbæk fjord? Med udgangspunkt i et par grave fra den periode får vi oplyst om livet, deres boliger (hytter), deres måltider og sundhedstilstand. En række fremragende arkæologiske fund fra Øresunds kyster har gjort det til et af Nordeuropas vigtigste områder når jægerstenalderen skal studeres.


Torsdag 13. oktober 2011, Foredrag med titlen ” Kampen om vandet”, Torben Svendrup, historiker ph.d.:

Vand er en forudsætning for at mennesker kan overleve, og des større et bysamfund er,

des mere vand kræves der. Det er en kendsgerning i dag, og det var der i oldtiden. I dette oplæg vil vi blive præsenteret for de udfordringer som oldtidens mennesker havde for at skaffe sig vand.


Gennem tre forskellige fortællinger vil vi se, hvordan klima og geografi er med til at skabe den historiske udvikling. Vi bliver præsenteret for menneskets kamp for vand i den Persiske Golf, i det klassiske Athen og i Rom/Pompeji.

 

Torsdag 27. oktober 2011, Foredrag med titlen ” Mosefund og krigsbytteofringer fra romersk jernalder” ved Ulla Rald, klassisk arkæolog:

De store mosefund omfatter våben nok til hærstyrker på flere hundrede mand. Pragtvåben med guld- og sølvbeslag til officererne, mindre fornemme våben til de øvrige. Men fjenden blev overvundet og deres udstyr kastet i hellige søer, som man vendte tilbage til gennem århundrederne efter Kr.f. Illerup Ådal, Vimose, Ejsbøl, Nydam m.fl. er alle store mosefund, der vidner om urolige tider med store stridigheder.


Ulla Rald har specielt beskæftiget sig med sværdene, der kan påvises at være af romersk fabrikat.

 

Onsdag 23. november 2011, Foredrag med titlen ” Slagelse: Vikingeby eller kongeby?” ved tidl. rektor Jens Jørgensen:

I foredraget vil Jens Jørgensen tegne et billede, der er noget anderledes end den gængse forestilling om byens status. Vi er med rette glade for Trelleborg, og vi forbinder dets historie med vikingetiden og Slagelse. Men hvorfor blev Trelleborg bygget? Og hvorfor netop her? Måske begyndte Slagelses storhedstid først i midten af 1100-tallet, hvor kongemagten i flere omgange fik fast sæde i byen.

 

Onsdag 7. december 2011, Foredrag med titlen ” Kongemagt og kirkemagt” ved tidl. rektor Jens Jørgensen:

Jens Jørgensen vil i sit foredrag trække disse magtkampe, der kom til at strække sig over 300 år op. Lige syd for Slagelse byggede Johanniterne deres kolossale kloster. Det blev symbolet på kirkemagten. Inde i Slagelse havde kongen sin gård. Da magtkampen fik sin endelige afslutning, forlangte kongen, at klostret skulle nedbrydes. I stedet skulle der bygges et pragtslot.

Tidligere arrangementer

Proin lacusat ametauge porttior maganisa amet fermentum.


Proin lgacus a portitior fiernmeum nanquam am dolor aliquet tempor. Proin perdiet lacur posuere peorttitor magnsa a condimentumi rli molestie mattis felisleget nulla.