2023

Program for 2023


Forårets foredrag:


Alle foredrag afholdes på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse, klokken 19.00. Tilmelding og betaling kan enten ske hos LOF via nedenstående links eller man kan møde op på dagen og betale ved indgangen. Deltagelse i enkelte foredrag koster 85 kr. for foreningens medlemmer og 110 kroner for alle øvrige (medbring helst kontanter).


Det sikreste er at bestille billetten hos LOF, da foredragene kan være udsolgt på dagen.


Torsdag den 23. marts kl. kl. 19.00 i mødelokale 2: Foredraget "Hammershus på en ny måde" ved naturvejleder Jens Ole Fassel

Oplev Hammershus på en helt ny måde. Forestil Jer at I kommer flyvende ind over Borgen som en ørn, der med sit fugleperspektiv scanner hver eneste kvadrat mm. I får historien om Bornholms løsrivelse i 1658, hvor Bornholm som den eneste landsdel selv kæmpede sig tilbage til den Danske krone. Vi skal selvfølgelig også rundt om Leonora Christine og Corfitz Ulfeldt som for egen vinding skyld var klar til at sælge den Danske krone.
Danmarks historien set med lokale brillerTilmelding:

Foredraget "Hammershus på en ny... | to 23.mar | LOF Slagelse-Korsør-Skælskør


Torsdag den 20. april kl. kl. 19.00 i mødelokale 2: Foredraget "København bliver til" ved arkæolog Niels Henrik Andreasen

Billedet af Københavns tidligste historie er ændret kraftigt i de seneste 10 år. Perioden omkring byens begyndelse (1000-1150) har historikere og arkæologer kun vagt anet noget om, og manglen på skriftlige kilder har bidraget til et næsten mytisk billede af byens opståen. Men nu begynder vi at kunne svare på, hvordan denne lille by på kort tid kunne vokse til en betydningsfuld handelsby. I foredraget fortælles der om, hvordan arkæologerne i dag ser på Hafns sene vikingetidsbebyggelse, den nyfundne gravplads på Rådhuspladsen og den unge by i verden og hverdagen.Tilmelding:

Foredraget "København bliver til... | to 09.mar | LOF Slagelse-Korsør-Skælskør


Afsluttede foredrag:


Torsdag den 9. februar kl. 19.00 i mødelokale 2: Foredraget ”Bil- og samle-fabrikker i det 20. århundrede” ved Erich Karsholt

Det er en udbredt opfattelse, at der ikke er produceret biler i Danmark… Men det omvendte er realiteterne: Næsten en million biler er det blevet til! Det kommer Erich Karsholt - der har skrevet bogen "Dansk bilproduktion" - til Slagelse og fortæller om.


I de to første årtier af 1900-tallet skete en revolutionerende udvikling af ikke blot selve bilen, men også omkring fremstillingen, der gik fra håndværksmæssig tilvirkning af få enheder til masseproduktion. De danske forsøg på en bilindustri kom ikke over begynderstadiet, før de udenlandske bilfabrikker viste deres styrke. Til gengæld betød bilernes voksende udbredelse at der opstod fordele ved at samle bilerne lokalt.


Især samlefabrikker etableret af Ford Motor Company og General Motors (1924) fik stor betydning, bl.a. ved at vise dansk industri, hvorledes amerikansk organisering og produktivitet fungerede. Efterfølgende blev flere samlefabrikker etableret, således at der i Danmark gennem årene er blevet samlet over 40 forskellige bilmærker.


I mellemkrigsårene blev hovedparten af alle biler til det danske marked samlet på de danske samlefabrikker. Under besættelsen holdt fabrikkerne beskæftigelsen oppe gennem bl.a. fremstilling af gasgeneratorer - og arbejde for besættelsesmagten. Billedet nedenfor viser maskinværkstedet på Triangel ca. 1930. Billedet er stillet til rådighed af Odense Stadsarkiv.I efterkrigstiden voksede produktionen gennem 1950'erne, hvor der også var toldfordele ved at samle bilerne herhjemme, men fabrikkerne var i længden for små, ligesom øget frihandel gjorde det urentabelt. Samlefabrikkerne lukkede én efter én i løbet af 1960’erne. Den sidste samlefabrik, General Motors på Nørrebro i København, lukkede i 1974. Billedet viser GM samlefabrik, hvor karrosseri møder chassis i 1948.Der blev i Danmark samlet ca. 920.000 biler. Til sammenligning blev der i sidste århundrede fremstillet ca. 10.000 biler af danske bilmærker.  


Torsdag den 23. februar kl. 19.00 i mødelokale 2: Foredraget "Johanniterne – i Antvorskov og på Rhodos" ved historiker Adam Wagner

Fra 1160'erne og frem til reformationen var johanniterne, som både var en ridder- og hospitalsorden, til stede i Danmark,og Antvorskov kloster var ordenens hovedsæde ikke bare her, men i hele Norden. Ordenens egentlige hovedsæde var først i Det hellige Land og derefter (mellem1309 og 1522) på øen Rhodos ud for Lille-Asiens kyst.I dette foredrag fortælles der om ordenen i Danmark og Norden, dog særligt om Antvorskov, men der trækkes også tråde til Rhodos, hvor ordenens stærke fæstning gentagne gange blev angrebet af muslimske styrker. Hvad var johanniternes opgaver? Hvilke forbindelser var der mellem Danmark og Rhodos? Var der johanniter-riddere i Danmark? Er Dannebrog en johanniter-fane? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive belyst.


Tidligere arrangementer

Her indsættes en tom kasseulla.

Jens Ole Fassel er Naturvejleder  med specielt blik på  kulturhistorien, har arrangeret ture på Hammeshus og omegn i mere end 34 år. Jens Ole har rejst i de nordiske lande og boet på flere borge (eller ruiner) og fået "blodet ind under neglene".  Han har skudt med salurkanoner på flere af borgene, både den ene og den anden vej.

Uddannet sortkrudt skytte og fyrværker.

"Brænder borgen af" med kraftigt  "bengalsk lys" efter hver tur. Fortæller gerne med et glimt i øjet Danmarkshistorien set fra Bornholms side, lige fra de tidligste optegnelser til dagens opgaver.


Niels Henrik Andreasen er arkæolog og museumsinspektør ved Københavns. Siden 2012 har han ledet og deltaget i en lang række byarkæologiske undersøgelser i København, herunder det store metroprojekt. Han er forfatter til Bind 1 i serien ’København og historien’ og projektleder for digitaliseringsprojektet ’Byrummet under Rådhuspladsen.’ 


Erich Karsholt (f. 1960) er cand.merc. i afsætningsøkonomi og adm. direktør for reklamebureauet TBWA Connected A/S. Erich har i sin fritid bl.a. skrevet bøgerne Mercedes-Benz i Danmark (2010), Mammen & Drescher (2016) og - sammen med Henrik Stenholt - Renault i Danmark. (2014). I 2014 fik Erich Dansk Veteranbil Klubs pris ’Årets Emil’ for sin indsats med formidling af dansk motorhistorie. Bogen Dansk Bilproduktion modtog i 2021 den internationale Cougnot-pris for bedste ikke-engelsksprogede bilbog.

.


Adam Wagner (f. 1975) er mag. art. i historie oger uddannet ved Københavns universitet med studier ved Islands universitet. Hanhar desuden læst dansk og har undervist i begge fag i gymnasiet. Adam Wagnerhar derudover arbejdet på bl.a. Nationalmuseet, Friheds-museet og SvendborgMuseum og er forfatter til bøgerne »Danskhed i middelalderen« og »Tobak tiltiden«. Desuden laver han mindre film og serier om historie og kulturhistorie,som kan ses gratis på Youtube-kanalen »Nordisk fortidsformidling«.