2015

Programmet for 2015

Torsdag den 5. februar, Foredrag med titlen "Hvor boede Ladbykongen? - på detektorjagt efter hans bolig på Nordøstfyn" ved Arkæolog Claus Feveile:

Omkring 900-925 blev en mægtig person gravlagt i et 22 m langt vikingeskib lige ned til Kerteminde Fjord. Indtil for få år siden var der stort set ingen spor efter bebyggelser i egnen omkring graven. Gennem en målrettet indsats og gennem et ualmindeligt godt samarbejde med en række detektorførere, har situationen ændret sig radikalt. Vi tæller nu tæt på 3000 fund og har opdaget mellem 15 og 20 lokaliteter med metalfund fra ca. 600-1200 e.Kr.Foredraget vil fortælle lidt om baggrunden, samt de metoder og resultater vi foreløbig er nået frem til.


Torsdag den 19. februar, Foredrag med titlen "Den store Jellingesten og Harald Blåtand" ved Historiker ph.d. Torben Svendrup:

Det påstås, at den store sten i Jelling i år blev rejst for 1050 år siden - det er der nu ingen, der kan sige med bestemthed. Dette foredrag handler om denne sten, som også kaldes "Danmarks dåbsattest". Teksten på stenen er: HARALD KONGE BØDGØRE KUMLER DISSE EFTER GORM FADER SIN OG EFTER THYRA MODER SIN, DEN HARALD SOM SIG VANDT DANMARK AL OG NORGE OG DANERNE GJORDE KRISTNE. Denne tekst sættes i forhold til Harald Blåtand. Der er en række spørgsmål, som umiddelbart rejser sig:Hvem var han? Hvad er Danmark? Hvad menes med denne tekst? Gjorde han danerne kristne? Og hvorfor? En vigtig del af foredraget vil omhandle de store ringborg fra hans tid.


Torsdag den 5. marts, Foredrag med titlen " Saxo" ved Arkæolog Lilith G. C. Andersen

Saxo, med tilnavnet Grammaticus, levede i slutningen af 1100-tallet og skrev den første Danmarkshistorie på opfordring fra Valdemar den Store og hans allierede Ærkebiskop Absalon. Allerede i sin samtid blev bogen diskuteret og tolket - og det bliver den fortsat, især blandt historikere og litteraturforskere. Aftenens foredragsholder har bearbejdet bogen fra en arkæologisk synsvinkel og vil her fortælle om sine resultater.


Søndag den 7. juni, Rundvisning på Antvorskov

Foreningen arrangerer rundvisning på Antvorskov søndag den 7.juni 2015 kl. 13.30. Rundvisning starter ved parkeringspladsen ved ruinen. Her vil Carsten Egø Nielsen kort fortælle om Antvorskovs historie. Efterfølgende vil Torben Hansen stå for en guidet rundvisning på ruinen. Arrangementet er gratis for medlemmer af Slaglosia og koster 20 kr. for ikke medlemmer.


Lørdag den 22. august, Antvorskovmad

Igen i år vil Solveig stå for historisk mad og i år er temaet Antvorskovmad. Formanden, Torben lægger igen hus til arrangementet, der vil koste 100 kr. pr. person.

 

Torsdag den 10. september, Rundvisning i Sorterup

Torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 mødes vi ved kirken til en rundvisning i Sorterup Kirke og på Sorterup fattiggård. Der sluttes af med en kop kaffe.


Torsdag den 8. oktober, Foredrag med titlen "Antvorskov Klosters historie" ved Cand.phil. Carsten Egø Nielsen

Antvorskov Klosters historie begyndte i 1160, hvor klostret blev anlagt som det første johanniterkloster i Norden. I løbet af de efterfølgende århundrede blev det et af landets rigeste klostre med store besiddelser i Vestsjælland og mange andre steder i Danmark, men også på Rügen havde klostret ejendomme. En af munkene på Klostret hed Hans Tausen, der senere blev den ledende kraft i reformationen 1536. I den forbindelse overgik klostret til kronen og i 1580 begyndte en ombygning

til kongeslot. Det var specielt den jagtglade Frederik II, der brugte slottet, og han døde også her i 1588. De efterfølgende konger havde deres fokus andre steder, men i 1717 blev slottet udlagt som et af landets rytterdistrikter. I 1774 blev slottet solgt i flere store parceller, hvoraf flere blev til de herregårde, vi kender den dag i dag i Slagelse-området. Herefter forsvandt det økonomiske grundlag for slotttet, der efterhånden blev revet ned. Vi skal høre hele Antvorskovs over 800 år

spændende historie, herunder også om udgravninger i forbindelse med motorvejens anlæggelse i begyndelsen af 1960'erne.


Torsdag den 22. oktober, Foredrag med titlen "Glæde, underholdning og fest i middelalderen" ved Historiker ph.d. Torben Svendrup

Torben Svendrups forskning i middelalderlige folkebøger, kalkmalerier ect. danner grundlag for dette foredrag. Forskningen sætter en stopper for tanken om den mørke middelalder.


Torsdag den 26. november, Foredrag med titlen "Ringborge i Danmark" ved Museumsinspektør mag.art / arkæolog Jonas Christensen

I sensommeren 2014 undersøgte arkæologer fra Danmarks Borgcenter og Aarhus Universitet voldanlægget Borgring på Vallø Stifts jorde tæt ved Køge. Udgravningen fastslog at Borgring kunne dateres til vikingetiden og Danmark fik dermed for første

gang i mere end 60 år en ny vikingeborg. Fundet af den nye ringborg vakte opsigt i både Danmark og resten af verden. Arkæolog Jonas Christensen fortæller den spændende historie om Borgring. Om hvordan brug af avanceret teknologi afslørede, hvad der gemte sig under den bare mark, hvad udgravningen har vist om borges udformning og datering og hvad der nu skal ske med borganlægget.

Tidligere arrangementer

Proin lacusat ametauge porttior maganisa amet fermentum.


Proin lgacus a portitior fiernmeum nanquam am dolor aliquet tempor. Proin perdiet lacur posuere peorttitor magnsa a condimentumi rli molestie mattis felisleget nulla.