2021

Program for 2021

Torsdag den 24. juni kl. 19.00, byvandringen "Mellem to stationer" ved Carsten Egø Nielsen

Vi skal her høre om, da Slagelse blev stationsby i 1856, og hvorfor byens første station blev placeret ”langt ude på landet”. Endvidere skal vi høre om – og se – resterne af den oprindelige station samt de omfattende jordarbejder, der var nødvendige for at føre banen til byen. Endelig skal vi kort høre om, hvad stationen senere blev brugt til og kigge på den flotte villa, der ligger lige ved siden af.

 

Vi slentrer videre ad Nordre Ringgade og skal høre om nogle af de virksomheder, som opstod i området mellem byens centrum og byens første station. Det drejer sig blandt andet om Slagelse Andels Svineslagteri, der blev etableret i 1888. Lige nu ligger grunden stort set ubenyttet hen, men inden slagteriet lukkede endeligt i 1992 var der tale om en stor bygningsmasse.

 

For nogle år siden blev der revet en masse ældre bygninger ned på området mellem Kvægtorvsvej og Kalundborgvej. Vi skal høre lidt om nogle af de virksomheder, der holdt til i de bygninger. Den meste kendte er sikkert Botved Boats, der begyndte deres produktion i Slagelse i dette område i 1959.

 

Vi fortsætter turen op ad Kvægtorvsvej, hvor vi lige kaster et blik på den store parkeringsplads, hvor Slagelse Gasværk tidligere lå – og naturligvis skal vi høre nærmere om dette gasværk. Herfra går vi op gennem Hellig Anders Park mod Nordre Stationsvej. Her lå tidligere Slagelse Valsemølle. Efter lukningen af denne mølle og andre virksomheder i området begyndte projekt ”Banebyen”, der totalt ændrede området fra tidligere industriområde til beboelsesområde. Udover beboelse blev der også på det tidligere rangerområde etableret busstation. Projektet rejste voldsom debat og blev aldrig gennemført fuldstændig, som det var tænkt.

 

Vi fortsætter ad Nordre Stationsvej, hvor der gennem tiden opstod flere forskellige virksomheder af forskellig størrelse og med forskellige produkter. Men fælles for dem var at de alle i et eller omfang fremstillede produkter, der var baseret på råvarer fra landbruget. Vi kigger på den tidligere Slagelse Brødfabrik, der blev etableret i 1922 og videre til den tidligere konservesfabrik Danica. Denne virksomheds blikfang var i mange år en konservesdåse, der var placeret midt på den høje skorsten. Ved siden af stod i en periode en flaske. Disse to vartegn er blevet set af rigtig mange mennesker fra togene på Slagelse Station.

 

Næste stop er på parkeringspladsen ved Busholdepladsen. Her kan vi kigge over på Slagelses nuværende Station, som blev indviet i 1892. Det var samme år som banen Slagelse-Næstved (og med forbindelse til Skælskør (fra Dalmose) blev åbnet. Slagelse Station er en rigtig flot bygning, der blev sat i stand for nogle år siden, og heldigvis er den bygningsfredet. Vi kan også se det store areal, hvor der lå en remise og et vandtårn samt en bolig for lokomotivmesteren. Ved siden af stationen ligger det tidligere posthus, der blev indviet i 1932.

 

Fra parkeringspladsen går vi forbi Mølletorvet, der har sit navn fra Slagelse Dampmølle, der lå her fra 1903. Dampmøllen havde jernbanespor direkte fra stationsarealet og det samme var tilfældet med en række af de virksomheder, der lå mellem de to stationer. Der blev nemlig etableret et ”Sporselskab”, der ejede og drev jernbanespor fra stationen og helt ud til Spritfabrikken på Valbyvej.

 

Vi går fra Nordre Stationsvej ad Thomsensvej, der er opkaldt efter Frederik Funk Thomsen, der her drev en stor tømrervirksomhed, der i perioder beskæftigede op mod 100 mand. Thomsensvej er forbundet med Valbyvej, og vi går det sidste stykke op til rundkørslen, hvor vi skal høre om det tidligere cikorietørreri, hvor en del af bygningsmassen stadig er bevaret efter en brand i 1934. I dag er der beboelse i ejendommen, men i 41 år blev her tørret cikorie, der blev brugt som tilsætning/erstatning for kaffe.


Mandag den 2. august kl. 19.00, Byvandring i Gudum ved Torben Hansen

Vi mødes på parkeringspladsen ved Gudum kirke.I Gudum fortalte foreningens første formand, Torben Hansen, om området samt de arkæologiske udgravninger i området. Torben vil også fortælle resultatet af de arkæologiske udgravninger.


Lørdag den 21. august kl. 17.00, Foreningsaften

Der serveres smørrebrød og drikkevarer klokken 17.00. For sidste gang sætter vi os til rette i den overdækkede bygning for at nyde maden. Spisningen inkl. drikkevarer er gratis for foreningens medlemmer.


Efter spisningen vil Torben Hansen fulgte op på byvandringen i Gudum og fortalte om de nyeste udgravninger de nyeste teorier.


Lørdag den 25. september kl. 13.30, Rundvisning på Valdemarskilde Gods

Vi mødes kl. 13.30 ved laden på Valdemarskilde, Valdemarskildevej 10. Her kan man også parkere. For dem der ikke selv er kørende er der opsamling ved Slagelse Museum kl. 13.00.


På Valdemarskilde går vi en tur ned til kilden og måske dukker den nuværende eller den tidligere godsejer op og fortæller om stedet. Alternativt vil Carsten Egø Nielsen fortælle om stedet. Vi skal også høre historien om Karen Blixens løvehoved.


Torsdag den 7. oktober i mødelokale 2: Foredraget Fra havbund til skibsværft - Krøyers Plads på Christianshavn ved museumsinspektør og arkæolog Niels Andreasen ved Københavns Museum

Kom med til et spændende historisk foredrag om Krøyers Plads på Christianshavn.I forbindelse med byggemodning på Krøyers Plads undersøgte museet for nogle år tilbage et tidligere skibsværft og havneanlæg, grundlagt i 1740’erne. På det oprindeligt vandfyldte areal blev der fundet spor efter et landindvindingsanlæg samt fundrige opfyldslag fra de første årtier af 1700-tallet. Fra det tidligere skibsværft blev der blandt andet udgravet et kajanlæg, en ophalingsbedding og forskellige økonomibygninger.


Torsdag den 28. oktober i mødelokale 2: Foredraget Dronning Margrete 1. og vejen mod Kalmarunionen ved museumsinspektør og seniorforsker Vivian Etting ved Nationalmuseet

Kom med til et spændende historisk foredrag om Dronning Margrete 1.


Foredraget skildrer dronningens dramatiske liv fra hun som 10-årig blev dronning af Norge, til hun samlede de tre nordiske riger i Kalmarunionen i 1397.Hun blev valgt som regent og indgår i den officielle danske ’kongerække’, men uden at have været gift med en dansk konge. Enkelte bevarede breve giver os mulighed for at skimte mennesket bag den officielle facade.


Fordragsholder Vivian Etting har bl.a. skrevet bogen "Magrete 1." samt bogen "Fra fællesskab til blodbad - Kalmarunionen 1397-1520".Efterårets program:Afsluttede arrangementer i 2017:Tidligere arrangementer

Proin lacusat ametauge porttior maganisa amet fermentum.


Proin lgacus a portitior fiernmeum nanquam am dolor aliquet tempor. Proin perdiet lacur posuere peorttitor magnsa a condimentumi rli molestie mattis felisleget nulla.