2017

Programmet for 2017

Forårets program


Torsdag den 9. februar 2017, Foredrag med titlen "Vikingeborgen ved Køge" ved museumsinspektør, cand.mag. Nanna Holm

Det gamle borganlæg ved Køge Å fik i 2014 endelig sin rette plads i historien, da det kom frem, at der her var tale om en vikingeborg af trelleborgtypen. Nyheden gik verden rundt og fundet blev kåret som værende blandt de 10 største arkæologiske opdagelser i verden. I sommeren 2016 kastede Danmarks Borgcenter sig ud i et 3-årigt forskningsprojekt, hvor arkæologiske udgravninger og naturvidenskabelige undersøgelser vil give svar på nogle af de mange spørgsmål om vikingeborgens tilblivelse, alder og brug. Følg med i det spændende projekt, og hør museumsinspekør Nanna Holm, Museum Sydøstdanmark, fortælle historien bag fundet af Borgring, Danmarks nye trelleborganlæg, de nyeste resultater og de kommende års arbejde med forskning og formidling af Borgring.


Torsdag den 23. februar 2017, Foredraget "Forhistoriske befæstede landsbyer" ved Lektor Per Ole Rindel

I den tidlige jernalder skiller enkelte jyske landsbyer sig ud ved at være befæstede. Bebyggelsen i disse landsbyer udgøres af periodens almindelige langhuse, men i stedet for spinkle hegn er husene omsluttet af enten voldgrave og palisader eller af de særprægede "hulbælter", som nærmest kan karakteriseres som forhistorisk minebælte


Torsdag den 9. marts 2017, Foredraget "Massegrave ved Strøby Egede" ved Kulturarvschef Kristoffer Buch Pedersen

En ganske almindelig dag i 1986. I Strøby Egede har Kirva Rahbek lige sat spaden i jorden for at udvide sin karpedam. Pludselig stopper hun brat, for op af jorden stikker en knogle. Hun graver forsigtigt videre og endnu en knogle dukker op... Det kunne lyde som starten på en gyserkrimi, og det var da også en 7000 år gammel massegrav, der blev fundet i baghaven. Otte børn og voksne var blevet stedt til hvile i den samme grav, anlagt midt på en stor boplads, der lå beskyttet hvor Tryggevælde å løber ud i Køge bugt. Gravfundet blev starten på sagen om DANMARKS ÆLDSTE MORDGÅDE. Hør Kulturarvschef og arkæolog Kristoffer B. Pedersen, Museum Sydøstdanmark, fortælle den spændende historie om ritualer, familie og køn i stenalderen. Ud over Strøby Egede graven vil foredraget fokusere på ældre stenalder, der udgør 99,6% af vores kulturelle fortid.


Sommerens arrangementer:


Lørdag den 17. juni 2017 kl. 13.00, Tur til Fugledegård ved Tissø, Bakkendrupvej 28, 4480 Store Fuglede

Turen er i egne biler, men der er mulighed for samkørsel. Ønsker man at køre med andre skal man møde klokken 12.30 ved Slagelse Museum, Bredegade, 4200 Slagelse. Alle – uanset om man kører selv eller er med i samkørslen, mødes kl. 13.00 ved indgangen til Gørlev Kirke, Kirkevangen 14, 4281 Gørlev. Der kan parkeres ved kirken eller på den anden side af Kirkevangen. I våbenhuset skal vi høre nærmere om de to runestene, der er opstillet her, og fundet lige i nærheden. Den første runesten blev fundet i 1921, og den anden i 1964, begge tæt ved kirken. Begge runesten har indskrifter, hvor specielt indskrifterne på den først fundne runesten var spændende og sensationel i et større perspektiv.


Fra Gørlev Kirke kører vi de få kilometer til Fugledegård på vestsiden af Tissø. Her har Kalundborg og Omegns Museum og Nationalmuseet udgravet en stormandsresidens fra vikingetiden. Området har været et yndet bosted siden oldtiden. Udgravninger langs vestbredden har påvist en af Nordeuropas største og rigeste bebyggelser fra sen jernalder og vikingetid (ca. 550 e.Kr. til 1050 e. Kr.) med både stormandsresidenser og handelscenter med internationale kontakter. Området er mest kendt for den store vikingebebyggelse på arealerne på søens vestbred. Bebyggelsen har bestået fra ca. år 700 til omkring år 1000 e. Kr. Tissø har fungeret som en sikker havn, der var mulig at besejle med skibe fra Storebælt via Halleby Å. Vi skal høre meget mere om stedet og de mange udgravninger, og vi har været så heldig, at amatørarkæolog Gunnar Jørgensen har lovet at være vores guide. VI kender allerede Gunnar Jørgensen fra et foredrag i foråret 2013. Han ejer en gård i området, og har deltaget i udgravningerne lige fra begyndelsen.


Vi går også en tur i området, så solidt fodtøj anbefales.

Vi slutter besøget med at drikke den medbragte kaffe, som deltagerne selv har med. Deltagelse i turen er gratis, men ønsker man at se udstillingen på Fugledegård, skal man betale entre. 


Torsdag den 3. august 2017 kl. 19.00, Byvandring omkring Parkvej i Slagelse

Årets byvandring begynder på parkeringspladsen ved Slagelse-Hallen. Vi skal høre historien om idrætsfaciliteterne og herfra går vi til det store sygehuskompleks, hvor vi også hører historien. Fra sygehuset går vi over Sct. Mikkels Kikregård og hører om nogle af gravstederne. Så går vi ad Kirkegårdsstien til Skolegade og videre ind i Østre Skoles gård. Herfra går vi gennem Anlægget ned til Slagelse-Hallen. På hele turen vil Torben Hansen fortælle om de arkæologiske udgravninger og Carsten Egø Nielsen om den nyere historie, og selv om turen kun er på cirka 1, 5 kilometer, er der rigtig meget at fortælle og se på. Det er gratis at deltage.


Lørdag den 12. august 2017 kl. 17.00, Historisk mad

Denne lørdag er traditionen tro sat af til historisk mad. De seneste fire år er der med stor suc-ces og med flere og flere deltagere blevet tilberedt mad fra forskellige perioder. I år skal vi smage mad, som den blev lavet og tilberedt i stenalderen. Der har fra morgenstunden været slaver og tyende i gang med at lave og tilberede maden under ledelse af vores bestyrelses-suppleant Solveig Herthoni. Vi mødes hos Torben hansen på Bakkevej 6 i den nordlige ud-kant af Slagelse klokken 17.00, hvor de sidste forberedelser gøres, inden vi sætter os til rette på terrassen med aftensolen for at nyde maden, Hvis vi er heldige, er der både vin som ro-merne kendte den og fra vores egen tid - og måske også moderne øl. Deltagerbetalingen er kun 50 kroner pr. deltager inklusive mad, drikkevarer og godt selskab. Af hensyn til at kunne disponere indkøbene, er det nødvendigt med bindende tilmelding senest onsdag den 10. au-gust om morgenen til Torben Hansen, tlf. 2663 7782 eller pr. mail torhansen@ofir.dk


Efterårets program


Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.00, Foredraget ”Vikingerne” ved arkæolog, dr. phil. Klaus Ebbesen

Vikingetiden (793-1050 e. Kr.) er den mest facinerende del af fortiden. På den tid blev vi danske kendt ude i verden – men først og fremmest som sørøvere! Det var de fremragende vikingeskibe eller snekkerne, som muliggjorde de mange, indbringende vikingetogter i hele Europa og Nordatlanten. Mens mændene var på togt, passede kvinderne landbruget der-hjemme. For vikinger var både krigere, handelsfolk, bønder og helt almindelige mennesker. I mere end 1000 år er der i Norden fortalt mange, drabelige historier om vikingerne og deres bedrifter. Foredraget giver et portræt af vikingetiden – og gengiver mange af de spændende fortællinger fra dengang.


Torsdag den 16. november 2017, Foredraget ”Fra Vikinger til Hvider” ved museumsinspektør Trine Borake

Foredraget behandler de seneste resultater i forbindelse med Phd-projektet ” Fra Vikinger til Hvider”. Projektet har fokus på den samfundsmæssige udvikling, der sker i overgangen fra vikingetid til middelalder i Vestsjælland. Perioden vil blive belyst med udgangspunkt i lokal-området omkring elitekomplekset ved Tissø. Hvordan forholder lokalområdet sig til elite-komplekset? Hvilke relationer og dynamikker kan vi spore via arkæologisk og historisk data samt landskabsanalyser? Det er desuden en tese, at Vestsjælland er nøglen til forståelsen af en mere kompleks samfundsstruktur med mulige centre i Gudme, Ringsted og Boeslunde. Den tese vil blive fremlagt og diskuteret.


Torsdag den 30. november 2017 kl. 19.00, Foredraget ”De verdenssensationelle vestsjællandske kirker” ved adjunkt Andreas Bonde Hansen

Vi går forbi dem hver eneste dag og tænker sjældent over, at de er helt og aldeles mageløse – de vestsjællandske middelalderkirker. Fra Danmarks vigtigste bidrag til verdensarkitekturen i Kalundborg, over kongelige basilikaer i Ringsted og Sorø samt gotiske skoleeksempler i Skæl-skør og Slagelse, til små mystiske og meget gamle stormandskirker i Tveje Merløse og Bjer-nede, rummer Vestsjælland en arkitektonisk skat af verdenssensationel karakter. Kun få andre steder i verden findes en så rig og særegen repræsentation af middelalderkirker på så lille et område. Kirkerne symboliserer en umådelig rig historie om et område, der i to århund-reder var Nordeuropas elitære center, samt historien om dette centers stærke, internationale forbindelser.

Tidligere arrangementer

Proin lacusat ametauge porttior maganisa amet fermentum.


Proin lgacus a portitior fiernmeum nanquam am dolor aliquet tempor. Proin perdiet lacur posuere peorttitor magnsa a condimentumi rli molestie mattis felisleget nulla.